Styrelsen

 

 

 

 

Styrelsen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordförande..................................Ingvar Olsson

Sekreterare.................................Heléne Wilkens

Kassör.........................................Katharina Hansson

 

Vice ordförande..........................Lars Johnsson

Vice sekreterare.........................Henrik Svensson

Vice kassör.................................Malin Olsson

 

Suppleanter: Annece Möllerström

Per Lundström

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.